Η σωστή πατούρα

Κατά το μοντάρισμα των φακών σε πάστινους και μεταλλικούς σκελετούς, η σημαντικότερη παράμετρος για να πετύχουμε μια άρτια κατασκευή, ποιοτικά αλλά και αισθητικά, είναι η πατούρα που θα κάνουμε στον φακό.

Απαιτείται ένας συνδυασμός τεχνικών γνώσεων, σωστού εξοπλισμού αλλά και σωστής επιλογής σκελετού-φακού πριν την εκτέλεση της συνταγής.

Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε πως οι βασικές προϋποθέσεις για να πετύχουμε μια σωστή πατούρα , άρα και σωστή εφαρμογή του φακού είναι:

  •  Σωστή φόρμα από τον σκελετό που είναι προς κατασκευή.
  •  Καλή κατάσταση του τροχού και ειδικά της πέτρας τροχίσματος. 
  •  Κατάλληλη (συμβατή) καμπυλότητα του φακού σε σχέση με το σκελετό και τη συνταγή μας.

Η φόρμα που παίρνουμε από το σκελετό μας πρέπει να ελέγχεται πριν προχωρήσουμε στην κοπή του φακού. Τυχόν παραμορφώσεις-αλλοιώσεις του σχήματος , τα λεγόμενα και «νερά» , οδηγούν σε ανεπανόρθωτη ζημιά στο φακό μετά το τρόχισμα και τον καθιστούν ακατάλληλο για μοντάρισμα.

‘Όλα τα μηχανήματα του εργαστηρίου χρειάζονται συχνή συντήρηση και στην περίπτωσή μας η πέτρα τροχίσματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν η κατάστασή της δεν είναι καλή , ότι και να κάνουμε το αποτέλεσμα θα είναι κατώτερο των προσδοκιών μας.

 Η σωστή «ανάγνωση» της συνταγής που θα εκτελέσουμε , η βοήθεια στον πελάτη μας ώστε να επιλεγεί ένας κατάλληλος σκελετός αλλά και η επιλογή ενός κατάλληλου φακού, είναι σημαντικά βήματα και αν γίνουν σωστά θα οδηγήσουν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

 Στην περίπτωση των αρνητικών φακών , βασική μας επιδίωξη είναι να κρύψουμε το πλευρικό πάχος του φακού όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης κατά κοινή ομολογία δεν είναι αποδεκτό να αφήνουμε το φακό να προεξέχει αισθητά από την εμπρόσθια μεριά του σκελετού. Οι σύγχρονες μηχανές τροχίσματος μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε μετρήσεις για το πάχος που θα προκύψει σε κάθε είδους πατούρα που θα επιλέξουμε. Γενικά οι πάστινοι σκελετοί επιτρέπουν κατά μέσο όρο γύρω στα 1,7 – 2,0 χιλιοστά εμπρόσθιο πάχος χωρίς αυτό να γίνεται ενοχλητικά αισθητό , ενώ σε ένα λεπτό μεταλλικό σκελετό δεν θα πρέπει να ξεπερνάμε το 1 χιλιοστό , εκτός από περιπτώσεις που το πάχος του φακού δεν αφήνει άλλα περιθώρια. Στην προσπάθεια να φέρουμε το πάχος προς την οπίσθια πλευρά του σκελετού αναγκαζόμαστε πολλές φορές να μειώνουμε την καμπυλότητα της πατούρας και ειδικά στην περίπτωση φακών υψηλού δείκτη διάθλασης.

Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να μην πατάει καλά ο φακός και να χρειαστεί να επέμβουμε στον ίδιο το σκελετό αλλάζοντας την καμπυλότητά του. Αυτό καλό είναι να το αποφεύγουμε .

Εξετάζοντας από πριν τον σκελετό και γνωρίζοντας την καμπυλότητά του είμαστε σε θέση να κάνουμε τη σωστή επιλογή βάσης κατά το τρόχισμα του φακού και να μην ξεφεύγουμε πάνω από μία μονάδα προς τα πάνω ή κάτω. Δηλαδή αν έχουμε ένα σκελετό με βάση 5 , καλό θα είναι η πατούρα μας να είναι από 4 έως 6 και ιδανικά 5. Γι’ αυτό το λόγο όταν έχουμε πολλούς βαθμούς σε αρνητικό φακό πρέπει να επιλέγουμε σκελετούς με μικρή καμπυλότητα.

Αντίστοιχα ,στους θετικούς φακούς , το πιο συχνό πρόβλημα παρουσιάζεται όταν μοντάρουμε φακούς με αρκετούς βαθμούς σε ημισέληνους σκελετούς. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικότερη η σωστή επιλογή βάσης της πατούρας του φακού , παρά η απόκρυψη του πάχους γιατί τα προβλήματα στην εφαρμογή στο σκελετό θα είναι έντονα. Γι’ αυτό το λόγο επιλέγουμε σκελετό με μεγάλη καμπυλότητα όταν έχουμε θετικό φακό με πολλούς βαθμούς. 

Η σωστή πατούρα 1
Η σωστή πατούρα 2
Η σωστή πατούρα 3
Η σωστή πατούρα 4
Η σωστή πατούρα 5
Η σωστή πατούρα 6
Η σωστή πατούρα 7