Πάστινος σκελετός γυαλιών

Σπασμένος πάστινος-κοκκάλινος σκελετος γυαλιών. Κολλάμε τα μέρη του σκελετού με χρήση μεταλλικού συνδετήρα και βιομηχανικής κόλλας.
Πάντα προσέχουμε η κόλληση να γίνεται σε μη εμφανές σημείο.
Πάστινος σκελετός γυαλιών1
Πάστινος σκελετός γυαλιών2
Πάστινος σκελετός γυαλιών3
Πάστινος σκελετός γυαλιών4
ESPA