Εξυπηρέτηση επαρχίας

Πανελλαδική εξυπηρέτηση καταστημάτων οπτικών

Σε συνεργασία με όλες τις εταιριές courrier εξυπηρετούμε τα καταστήματα της επαρχείας και των νησιών .

Κατά κανόνα τα μονταρίσματα και οι κολλήσεις των καταστημάτων επαρχείας ετοιμάζονται και αποστέλλονται αυθημερών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν ο χρόνος παράδοσης .

ESPA