Ποιοι είμαστε

Το Optilab είναι το εργαστήριο οπτικών που πρώτο το 2001 εισήγαγε μια νέα αντίληψη όσον άφορα την επιστημονική ακρίβεια, την αισθητική λεπτομερεια και συνολικά την ποιότητα στην οπτική εφαρμογή. Την αντίληψη μας αυτή υλοποιούμε καθημερινά με το εξειδικευμένο ανθρωπινό δυναμικό, την χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την ολοένα αυξανόμενη γνώση και εμπειρία μας.
ESPA