Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά

Ίσως η συχνότερη βλάβη που παρουσιάζεται στα γυαλιά οράσεως και ηλίου είναι ο σπασμένος μηχανισμός flex στον βραχίονα του σκελετού.

Αποκλειστικά στο OPTILAB επισκευάζουμε τους σπασμένους μηχανισμους flex σε όλους τους βραχίονες ώστε τελικα να δουλεύουν και πάλι κανονικά.

Αφαιρούμε τον παλιό και χαλασμένο μηχανισμό και με χρήση laser κολλάμε στον βραχίονα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ μηχανισμό. Η επισκευή δεν φαίνεται καθόλου στην εξωτερική επιφάνεια του βραχίονα και τα γυαλιά είναι πάλι λειτουργικά. Με αυτό τον τρόπο τα γυαλιά εφαρμόζουν σωστά στο πρόσωπο και αποφεύγονται περαιτέρω φθορές ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο σκελετό αν ο βραχίονας δεν έχει την απαραίτητη ελαστικότητα.

Δείτε παραδείγματα

Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά1
Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά2
Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά3
Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά4
Επισκευή μηχανισμού Flex στα γυαλιά5
ESPA