Απλός σκελετός γυαλιών

Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία μας όσον άφορα την συμπεριφορά όλου του φάσματος των υλικών τόσο των σκελετών όσο και των φακών διασφαλίζει την ποιότητα στην εφαρμογή των ολοένα και πιο απαιτητικών "απλών" γυαλιών.
Απλός σκελετός γυαλιών1
Απλός σκελετός γυαλιών2
Απλός σκελετός γυαλιών3
Απλός σκελετός γυαλιών4
ESPA