Ξύλινος σκελετός γυαλιών

Αναλαμβάνουμε το μοντάρισμα φακών plano αλλά και με βαθμούς στους ευαίσθητους 

ξύλινους σκελετούς .

Συμβουλεύουμε για την παραγγελία του σωστού φακου και την εφαρμογή . 

Ξύλινος σκελετός γυαλιών 1
Ξύλινος σκελετός γυαλιών 2