Εξ'ολοκλήρου διαχείριση εργαστηρίου

Το OPTILAB είναι ενα ολοκληρωμένο εργαστήριο οπτικών.
Διαθέτουμε τμήμα μονταρισμάτων και τμήμα επισκευών
  • Αναλαμβάνουμε πλήρως την κάλυψη όλων των εργαστηριακών αναγκών του οπτικού καταστήματος.
  • Με καθημερινά δρομολόγια παραλαμβάνουμε τα γυαλιά σας και παραδίδουμε πάντα την επόμενη.
  • Διατηρούμε αρχείο με όλο το ιστορικό της συνεργασίας μας και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σας ενημερώσουμε για την πορεία των εργασιών στα γυαλιά σας.
ESPA