Σκελετοί γυαλιών optyl

Ακόμα και οι σκελετοί γυαλιών optyl επισκευάζονται στο Optilab.
Με ειδικές κόλλες και διάφορες μεθόδους ανά περίπτωση επιδιορθώνουμε τις περισσότερες βλάβες
ESPA