Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά

Σπασμένη βάση επιρινίου. Κολλάμε πάντα καινούργιο ανταλλακτικό και όχι το παλιό σπασμένο κομμάτι.
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά1
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά2
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά3
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά4
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά5
Σπασμένο επιρίνιο στα γυαλιά6
ESPA